“Bir Hafız Yetiştiriyorum Projesi İş Birliği Protokolü” imzalandı