Vakfımız, 1997 yılında “Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir cami ile külliyesini inşa edip Tokyo’da yaşayan Müslümanların, hizmetine sunmak Japonya’da İslam Dininin tanıtılması ve din hizmetlerinin yürütülmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığına yardımcı ve destek olmak ve bu konularda Başkanlıkla iş birliği yapmak” üzere “Tokyo Camii Vakfı” adıyla faaliyete başlamış, kuruluş kararı 13 Ocak 1998 tarihli ve 23229 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Vakfımız 2003 yılında “Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı”, 2017 yılından itibaren de “Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı” (MÜSDAV) adıyla ve kurumsal kimliğiyle hizmetlerini sürdürmeye devam etmiştir.Vakfımız kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu statüsüne sahip olup. 05.01.2001 tarihli ve 2001/1902 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vakfımıza vergi muafiyeti tanınmıştır. MÜSDAV kuruluşundan bu yana eğitim, kültür, din hizmeti, hayri hizmetler ve inşai faaliyetler olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında birçok faaliyette bulunmuş, önemli yatırımlar gerçekleştirmiş, Müslüman toplulukların hak ve statüleri ile ilgili etkinliklere imza atmıştır.

Misyon

İslam’ın yaygın olmadığı coğrafyalarda yaşayan Müslüman Topluluklarla, İslam inancının gereği olan kardeşlik ve dayanışma hukukunu geliştirmek, Müslüman Topluluklar arasındaki insanî bağların pekiştirilmesini teşvik etmek, din hizmetleri ile din eğitimi konusunda faaliyetlerde bulunmaktır.


Vizyon

Dünya üzerinde yaşayan Müslümanlar arasında kardeşlik ve gönül köprüleri kurmak, İslâm dininin insanlığa huzur ve barış getirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak, çoğunluğunu Müslümanların oluşturmadığı bölgeler öncelikli olmak üzere, Müslüman toplulukların statüleri, dinî ihtiyaçları, sosyal ve kültürel beklentileri ile ilgili her türlü faaliyette bulunmaktır.