İnsanların kendisi dışındaki kimselere yardım elini uzatması, nitelikli insan yetiştirilmesine kendisini vakfetmesi medeniyetimizde, köklü bir geçmişe ve geleneğe sahiptir. Vakıflar devlet hizmetlerine destek olmanın yanında yaptıkları sosyal çalışmalarla mâziden âtiye bir medeniyet köprüsüdür. Bu köprünün kurulmasında en büyük etken yüce dinimizin, yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili emir ve tavsiyeleridir. Bu bağlamda vakıf değerleri, insani ve İslami değerlerdir. Vakıflar bu gayelerle kurulan ve asırlardır insanlığa hizmet eden sosyal müesseselerdir.

İnsan fıtratında var olan yardımlaşma duygusu, şüphesiz insanlık tarihi kadar eskidir. “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” düsturu ile ecdadımız çok sayıda vakıf kurmuştur. Vakıflar bu anlamda bir medeniyet kurumu olarak geçmişi geleceğe bağlayan kapsamlı ve bereketli bir hizmet yolu, birlik ve beraberliğin nişanesidir.

İslam’ın yaygın olmadığı coğrafyalarda yaşayan Müslüman Topluluklarla, İslam inancının gereği olan kardeşlik ve dayanışma hukukunu geliştirerek din hizmetleri ile din eğitimi konusunda faaliyetlerde bulunma misyonu ile hizmetlerine devam eden MÜSDAV, geçmişten bu güne ortaya koyduğu hizmetlerle insanlığa umut ve heyecan vermektedir. Cennet mekân Abdulhamid Han’ın Japonya’daki Müslümanların dini konularda bilgilendirilmesi, birlik, beraberlik ve barış içerisinde yaşaması için Abdurreşid İbrahim Efendi’yi bu ülkeye göndermesi, oradaki Müslümanların bir cemiyet kurarak cami ve İslam Merkezi inşa etmeleri, aradan geçen yüzyılın ardından Diyanet İşleri Başkanlığının bu konudaki irade ve vizyonuyla birleşmiş, 1997’de Japonya’daki cami ve kültür merkezini inşa etmek üzere kurulan vakfımız, bugün Abdurreşid İbrahim Efendi gibi sınır tanımaksızın Müslüman toplulukların olduğu her yere hizmet götürme vizyonunu kuşanmıştır.

Bir Hafız yetiştiriyorum Projesi ile Kur’an’ı gönlüne nakşeden hafızlar yetiştirirken, Çelebi projesi ile ülkemizin ve medeniyetimizin değerlerini tüm insanlığa ulaştıracak genç neslin yetişmesine öncülük etmektedir. Itrî Kültür Sanat Programı ile İslam’ın evrensel mesajını yurt içinde ve yurt dışında kültür ve sanat dili ile insanlığa sunacak sanatkârların yetişmesi için gayret eden vakfımız, eğitim sağladığı binlerce öğrenciyle ülkemizin nitelikli insan kaynağı kapasitesine katkı sunmaktadır.

MÜSDAV’ın; uluslararası hukuk ve insan hakları çalışmaları, yabancı dil kursları, bölge ve ülke uzmanı yetiştirme projeleriyle yakın gelecekte küresel ölçekte önemli bir konumda olacağına inanıyorum. Bu itibarla bu güzide vakfın kurulmasından bugüne kadar emek veren, hizmet eden, dualarında yer açan her bir kardeşimizden Rabbim razı olsun, hizmetleri daim olsun.

 

Mahmut ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Başkanı