Eğitim Faaliyetleri


Vakfımızın gençliğe yönelik faaliyetlerini kurumsal bir çerçevede planlayıp uygulayabilmek amacıyla Müsdav Akademi bünyesinde Yönetim Kurulunun 11.04.2021 tarihli kararıyla Müsdav Genç birimi kurulmuştur.


Vakfımızın çocuklara yönelik faaliyetlerini kurumsal bir çerçevede planlayıp uygulayabilmek amacıyla Müsdav Akademi bünyesinde Yönetim Kurulunun 11.04.2021 tarihli kararıyla Müsdav Çocuk birimi kurulmuştur.

Dini ve Hayri Hizmetler

Vakfımız ihtiyaç sahibi kimselere yardım programı kapsamında;
20 öğrenciye ve diğer yardıma ihtiyaç duyan kimselere maddi imkanlar dahilinde destek sağlamıştır.
50 aileye nakdi yardım yapılmıştır.

Ramazan'da 5000 aileye yardım kartı dağıtılmıştır.

Vakfımız Hollanda Diyanet Vakfı ile iş birliği yaparak 1118 öğrenciye burs sağlamıştır.
İsveç Göteborg Mimar Sinan Külliyesi inşaatına maddi destek sağlanmıştır.
Ahmet Hamdi Akseki Camiinin bakım onarım giderleri karşılanmıştır.
Tokyo Camiinin bakım onarım ve tadilat giderleri karşılanmıştır.
Tanzanya Din Hizmetleri’ne hayri hizmetlerde kullanılmak üzere maddi destek sağlanmıştır.


Ahmet Hamdi Akseki Camii

Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet binasına bitişik arsa üzerine, Vakfımız ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile yapılan bu eser 19.04.2013 tarihinde ibadete açılmıştır.


Tokyo Camii

Tokyo Camii, İslam Medeniyetinde dini mimarinin zirvesini teşkil eden Klasik Osmanlı-Türk Mimarisi tarzında inşa edilmiştir.

Vali Recep Yazıcoğlu Camii (Bosna-Hersek)

19 Eylül 2008 tarihinde temeli atılan cami 15 Ağustos 2009 tarihinde ibadete açılmıştır.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Kampüs Camii (Bosna-Hersek)

Kardeş Şehir Projesi kapsamında IUS (Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) içerisinde Vakfımız ve İstanbul Müftülüğü işbirliği ile yaptırılan cami 2010 yılında ibadete açılmıştır.

17 Ağustos Gölcük Depremi’nde hasar gören camilerin bakım ve onarımı vakfımızca yapılmıştır.


Sakarya Merkez - 17 Ağustos Karaman Camii


Bolu Merkez - Kalıcı Konutlar Camii


Bolu Merkez - Akmanlar Camii


Düzce - Kaynaşlı Merkez Yeni Camii


Düzce - Gölormanı Köyü Camii


Kocaeli - Değirmendere Yalı Camii


Yalova - Bahçelievler Camii


Burkina Faso

Burkina Faso - Cami Projesi, Müslümanların eğitim ve din hizmetleri alanlarındaki ihtiyaçlarını karşılamaya katkı sağlanması ve ülkemizin Burkina Faso’da görünürlüğünün arttırılması açısından önemli görülmektedir. Bu amaçla Burkina Faso’da bir cami yapılması planlanmıştır. Proje için ev sahibi ülke tarafından arsa tahsis edilmiştir.


Mostar – Koski Mehmet Paşa Camii (Bosna - Hersek)

Bosna-Hersek’in Mostar şehrinde 1618 yılında Koski Mehmet Paşa tarafından yaptırılan fakat 1992- 1994 yılları arasında meydana gelen savaşta minaresiyle birlikte tahrip edilen caminin restorasyonu Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakfımız işbirliği ile 1999-2001 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.

Tuzla Turali Bey Camii (Bosna – Hersek)

Vakfımızca 2002 yılında hayırseverlerin de katkısı sağlanmak suretiyle Bosna – Hersek’in Tuzla şehrinde bulunan Tuzla Turali Bey Camii’nin onarımı gerçekleştirilmiştir.

Sultan II. Murad Camii (Karadağ)

Karadağ’ın Rozaje şehrinde bulunan Sultan II. Murad Camii’nin iç tezyinatı ve minareleri Vakfımız organizesiyle Kayseri İl Müftülüğü, İstanbul Ümraniye Müftülüğü ve Manisa Akhisar Müftülüğü’nün katkılarıyla yaptırılmıştır.

Şeki Mustafa Efendi Camii

Azerbaycanlı bir din adamı olan Mustafa Efendi tarafından 1882 tarihinde, Azerbaycan' in Seki şehrinin Yukarı mahallesinde inşa ettirilen Mustafa Efendi Cami, komünist yönetim zamanında tamamen yıkılmış, sadece minaresi ayakta kalmıştır. Caminin bulunduğu mahalle halkının ve Seki Valisi ile Müftüsünün ısrarlı talepleri dikkate alınarak, Vakfımızca, adı geçen caminin restorasyon projeleri yaptırılmış ve projenin Azerbaycan Kültür Bakanlığı Koruma Kurulu'nca tasdiki sağlanmıştır.


Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu olarak ülkemizde daha güzel camilerin inşasına katkıda bulunabilmek için, cami mimarisine ilgi duyan, cami projeleri ve uygulaması yapan mimarlarımızın görüşlerini almak üzere Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte 10-11 Temmuz 2006 tarihinde İstanbul’da bir toplantı düzenledik. Bu toplantıdaki notlardan oluşan bir kitapçık basımı yaptırdık ve yol haritası olarak kaynak oluşturduk.


Tokyo Diyanet Türk Kültür Merkezi

Kültür merkezi, Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi ve kültür bağlarının kuvvetlenmesine, aynı zamanda zengin mirasımızın Japon halkına tanıtılması amacıyla muhtelif programların icra edilmesine imkân sağlamıştır. Yunus Emre Enstitüsü de bu binada hizmet ve faaliyetler yürütmektedir.

Amasya Hamamözü Müftülük Hizmet Binası

Vakfımızca 2010 yılında satın alınan Amasya Hamamözü müftülük hizmet binasının arsasına 2 katlı yeni bir hizmet binası yapılarak Hamamözü Müftülüğümüzün istifadesine sunulmuştur. Amasya Hamamözü Kur’an Kursu ve Lojman Binası Amasya Hamamözü ilçesinde 1173 m2’lik Vakfımıza tahsisli arsa üzerine yeni bir Kur’an kursu ve lojman binası yapılarak hizmete açılmıştır.

Ahmet Hamdi Akseki Camii Ek Müştemilat Binası

Diyanet İşleri Başkanlığı bitişiğindeki Ahmet Hamdi Akseki Camii avlusu içerisinde dini yayın faaliyetlerinde kullanılmak üzere bir binanın da yapımını üstlenen Vakfımız gerekli ön mimari çizimleri tamamlayarak sunum gerçekleştirmiştir ve beğenilen projenin yapımı için TDV-KOMAŞ ile birlikte çalışmalara başlamıştır.

Kültür, Sanat ve Yayın


MÜSDAV olarak, kültür ve medeniyetimizin imbiğinden süzülerek bizlere ulaşan sanat anlayışını, ilahi hakikati arama ve ona ulaşmak için bir vasıta olarak görmekte ve her gencimizin, bir spor, bir müzik ve bir sanat dalı ile iştigal etmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda Kültür, sanat ve yayın komisyonumuz dini ve milli kültürel değerleri korumak, yaşatmak, sanatsal etkinlerin yapılması ve devamın sağlanması, ulusal ve uluslararası etkinlikler yapmak üzere 19.03.2020 tarihinde kurulmuştur.

Ankara’da gençlerin buluşma noktası olan Hamamönü bölgesinde gençlerimize nezih bir kitap okuma ortamı oluşturmak ve gençlerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak için vakfımızın ek hizmet binasında Kitap Kahve mekanı oluşturulmuştur. Pandemi nedeniyle açılışını yapamadığımız MÜSDAV Kitap Kahve gençlerimiz için hizmete hazır hale getirilmiştir.

MÜSDAV Kitap Kahve projemizle gençlere yönelik; çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler/turnuvalar, okuryazar buluşmaları, seminerler, gerçekleştirilecektir. Gençlik kampları çalışmalarıyla; Gençlerin, ideal sahibi olmalarını, hayatı doğru okumalarını, yeni arkadaşlıklar oluşturarak beraber hareket etme erdemi kazanmalarını, ahlâki değerlere önem veren, kültür ve medeniyet bilincine sahip olmaları sağlamayı planlamaktayız.


Vakfımız bünyesinde kültür, sanat ve yayın politikalarını belirlemek üzere bir komisyon teşkil edilmiştir. Vakfımızın kültür sanat ve yayın faaliyetleri kapsamında;

  • Bağdatlı Abdurrahman Efendi’nin “Brezilya’da İlk Müslümanlar” isimli eseri,
  • Abdürreşid İbrâhim’in “Âlem-i İslâm” isimli eseri,
  • Asuman Kalufya’nın “Afrika Menekşesi Tanzanya” isimli eserinin Vakfımızca yayımlanması için Kültür, Sanat ve Yayın Komisyonu tarafından bir çalışma başlatılmıştır.