İnsanlığa ve dinimizin âli değerlerine hizmet yolunda, MÜSDAV gibi nezih bir kuruluşta yönetim kurulu başkanlığı yapma görevini bahşeden Rabbimize sonsuz hamd-u senâlar olsun. Hayatını İslam’a vakfederek, dünya ve ahiret kurtuluşumuzun rehberi efendimiz Muhammed Mustafa’ya sonsuz salât ve selâm olsun. 

Medeniyetimizdeki vakıf geleneği, insanın yaratılış gayesi olan, “kulluk” onuruna ermenin vesilesidir. Vakıf, insanlıkla birlikte var olan, İslâm ile yaygınlaşan iyilik ve merhamet hareketidir. Vakıf, bizi insan yapan tüm güzel duyguların, ahlaki tutumların, yardımlaşmanın ve paylaşmanın, özellikle de merhametin kurumsallaşmış halidir. Diğer bir ifadeyle, malın, imkanların, bedenin ve emeğin, hayır yoluna adanmasının sistemleşmiş halidir. 

Bizlere ve insanlığa hidayet rehberi olan Kur’an-ı Kerîm; “infak”, “sadaka”, “ihsan”, “birr” “el-bâkiyâtü’s-sâlihât” gibi ifadelerle, vakıf geleneğimizin temellerini oluşturmuştur. Böylelikle Allah’ın insanlara ikramı olan her türlü nimetin, sosyal bir ahlak anlayışı içerisinde ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması hedeflenmiştir. Bu hedefin farkında olarak, kendisine emanet edilen imkanları doğru kullanan insan, baki olan ahiret hayatını kazanabilecektir.

Mülk Sûresi’nde, malımızın mülkümüzün aslında dünyada hayırlı işler yapmak için bir vasıta olduğunu hatırlatan Rabbimiz; “O Allah ki; Hanginizin daha iyi amel işlediğini denemek üzere ölümü ve hayatı yaratmıştır.” buyurmuştur. Bu anlayışla, MÜSDAV gibi iyilik hareketlerinde görev almanın, gönüllü veya hayırsever olmanın büyük bir nimet olduğu kanaatini taşımaktayım.

Japonya’ya iyilik götürmek üzere 25 yıl önce kurulan MÜSDAV’ın bugün geldiği noktada, Müslüman toplulukların bulunduğu her yerde, İslam dininin insanlığa barış ve huzur getiren mesajını duyurmak için gösterdiği çabalara tanıklık ediyoruz. Elbette ki adeta bir çınar gibi kökleşerek büyüyen vakfımızın bugünlere gelmesinde, binlerce insanın emeği, alın teri ve inancı söz konusudur. 

MÜSDAV yönetim kurulundaki kardeşlerimizin ve kurumumuz bünyesindeki çalışma arkadaşlarımızın yanı sıra, gönüllük programımıza katılan arkadaşlarımızın samimiyeti bizlere güç katmaktadır. Eğitim ve Tanıtım, Dini ve Hayri Hizmetler, Kültür Sanat ve Yayın, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları ve Kaynak Geliştirme Komisyonlarımızın hasbi çalışmaları da bizlere gece gündüz demeden gayret etme sorumluluğumuzu hatırlatmaktadır. 

Bugün birçok yerde, gıdaya, sağlık hizmetlerine, korunup kollanmaya ihtiyaç duyan ümmetin evlatları için, rahat ve bolluk içerisinde olan biz Müslümanların maddi fedakarlıklar, Filistin, Doğu Türkistan ve Arakan başta olmak üzere hakları elinden alınan kardeşlerimiz için hukuki çalışmalar, İslam medeniyetinin gelişmesi için eğitim alanındaki çalışmalar elzemdir. Bunun yanında, MÜSDAV olarak elimizden geldiği kadar, dünyanın neresinde, hangi din ve milletten olursa olsun her bir insan için, doğa ve çevrenin korunması için, hayvan hakları için gayret sarf etmekteyiz.

MÜSDAV olarak özellikle nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi, insanlığa karşı önemli bir vazife olarak görüyoruz. Bu çerçevede başlattığımız İmam-Hatip Liseleri Yabancı Dil Destek Programı, Bir Hafız Yetiştiriyorum Projesi, Itrî Kültür Sanat Programı ve benzeri pek çok çalışmaya bu hedefimize ulaşmayı planlıyoruz. Komisyonlarımızın üreteceği yeni programlarla birlikte, hizmet çerçevemizi daha da genişleteceğiz.

Tüm bu çalışmalar için bizlere çığır açan, kurucu üyelerimize, maddi ve manevi desteğini her daim yanımızda hissettiğimiz Muhterem Diyanet İşleri Başkanımıza, bu hizmetleri yerine getirmemize vesile olan kıymetli hayırseverlerimize, gece gündüz demeden işini büyük bir özveri ile yapan, MÜSDAV ve iştiraklerindeki çalışanlarımıza teşekkür ederim.Erdal ATALAY

MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkanı