Haydar BEKİROĞLU


Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Adres : Hacettepe Mahallesi Ev Kadını Sokak No:28 Altındağ/ANKARA
Telefon : +90 (312) 431 68 95-96
E-Posta : haydarbekiroglu@gmail.com


Özgeçmiş


1977 yılında Elazığ’da doğdu. İmam-Hatip Lisesi ile birlikte klasik medrese eğitimi aldı. Rize İlahiyat Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığında 1997 yılında Rize’de İmam-Hatip olarak göreve başladı. İstanbul Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nden 2002 yılında mezun oldu. 2003-2006 yılları arasında Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezinde Tefsir, İslam Hukukuna Giriş ve Arapça derslerinde eğitim görevliliği yaptı.

2006 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığı merkezinde sırasıyla, müfettiş yardımcılığı, müfettişlik, daire başkanlığı ve genel müdürlük görevlerinde bulundu. Halen aynı kurumda müşavir olarak görev yapmaktadır.

Tefsir sahasında “Ebu’l-Kâsım el- Kuşeyrî ve Letâifu’l-İşârât” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı alanda “Kur’an’da Yönetim Ahlâkı” başlıklı teziyle doktora yapmaktadır. Yayımlanmış ilmi makaleleri ve seminer çalışmaları bulunmaktadır.

İmam-Hatip yıllarından beri ülkemizin saygın sivil toplum kuruluşlarında farklı kademelerde gönüllü vazifeler üstlenmiştir.

2018 yılından bu yana Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı’nda yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

İyi seviyede Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.