Dini ve Hayri Hizmetler Komisyonu

Ulusal ve uluslararası alanda büyük ve küçük ölçekli çok sayıda insani ve hayri hizmet yapan vakfımızın dini ve hayri hizmetlerini koordine etmek bu kapsamda öğrencilere burs desteği sağlanması, yardıma muhtaç kimselere yardım yapılması, Ramazan Aylarında ihtiyaç sahibi kimselere destek olunması gibi faaliyetleri planlamak, bu alanlarda projeler üretmek ve projeler kapsamında çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapmak amacıyla kurulmuştur.

Eğitim ve Tanıtım Komisyonu

...

Üye

Vakfımızın hedef kitlesi dahilindeki yurt dışına gönderilen veya yurt dışından gelen öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak öğrenimleri suresinde ve sonrasında; gerek eğitim gerekse sosyal hayata intibaklarına rehberlik etmek, genel verimliliklerini arttırıcı eğitimler düzenlemek, sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler gerçekleştirmek, ilmi araştırmalar yaptırmak, ilmi  etkinlik ve akademik projeleri desteklemek ve bununla birlikte vakfımızın yurt dışında ve yurt içinde tanıtılmasını sağlayacak faaliyetler yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu

...

Üye

“İnsan hakları ve dinî özgürlükler başta olmak üzere hukukî konularda destek sağlamak, İslâm dininin insanlığa huzur ve barış getirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve değerlerinin şiddet veya terörle ilişkilendirilmesine yönelik anlayışlara karşı faaliyetler yapmak” üzere kurulmuştur. Müslüman azınlıkların dertleri ile hemhal olmayı amaçlayan vakfımızın İslam âlemine dönük hafızası ve geçmiş birikimi, kamu yararı statüsü ve kurumsal saygınlığı ile tüm paydaşlarıyla insan hakları alanında etkili olabilmek ve uluslararası platformlarda ses getiren faaliyetler yapabilecek kapasiteyi geliştirmek amaçlanmıştır.

Kaynak Geliştirme Komisyonu

Vakfımızın toplum yararına planlayıp yürüttüğü proje ve faaliyetlerin finansmanını sağlamak için vakfımızın mevcut kaynaklarını ve kapasitesini geliştirmek üzere kaynak edindirme çalışmaları yapmak, mevcut kaynağın etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için çalışmalar yapmak, vakfımız iştiraklerinin kabiliyetlerini artırmak ve geliştirip elde edilen gelirlerin artırılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Kültür ,Sanat ve Yayın Komisyonu

Vakfımızın kültür, sanat ve yayın alanlarında sunduğu hizmetlerin niteliğini ve verimliliğini artırmak üzere politikalar geliştirmek, bu kapsamda proje ve programlar hazırlamak, söz konusu proje ve programları geliştirmek için kamu kurumları, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak ve çeşitli basın ve yayın faaliyetleri düzenlemek üzere kurulmuştur.