Vakfımızın kültür, sanat ve yayın alanlarında sunduğu hizmetlerin niteliğini ve verimliliğini artırmak üzere politikalar geliştirmek, bu kapsamda proje ve programlar hazırlamak, söz konusu proje ve programları geliştirmek için kamu kurumları, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak ve çeşitli basın ve yayın faaliyetleri düzenlemek üzere kurulmuştur.