...

Üye

“İnsan hakları ve dinî özgürlükler başta olmak üzere hukukî konularda destek sağlamak, İslâm dininin insanlığa huzur ve barış getirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve değerlerinin şiddet veya terörle ilişkilendirilmesine yönelik anlayışlara karşı faaliyetler yapmak” üzere kurulmuştur. Müslüman azınlıkların dertleri ile hemhal olmayı amaçlayan vakfımızın İslam âlemine dönük hafızası ve geçmiş birikimi, kamu yararı statüsü ve kurumsal saygınlığı ile tüm paydaşlarıyla insan hakları alanında etkili olabilmek ve uluslararası platformlarda ses getiren faaliyetler yapabilecek kapasiteyi geliştirmek amaçlanmıştır.