Ulusal ve uluslararası alanda büyük ve küçük ölçekli çok sayıda insani ve hayri hizmet yapan vakfımızın dini ve hayri hizmetlerini koordine etmek bu kapsamda öğrencilere burs desteği sağlanması, yardıma muhtaç kimselere yardım yapılması, Ramazan Aylarında ihtiyaç sahibi kimselere destek olunması gibi faaliyetleri planlamak, bu alanlarda projeler üretmek ve projeler kapsamında çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapmak amacıyla kurulmuştur.