Vakfın Tarihçesi

Vakfımız, 1997 yılında “Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir cami ile külliyesini inşa edip Tokyo’da yaşayan Müslümanların, hizmetine sunmak Japonya’da İslam Dininin tanıtılması ve din hizmetlerinin yürütülmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığına yardımcı ve destek olmak ve bu konularda Başkanlıkla iş birliği yapmak” üzere “Tokyo Camii Vakfı” adıyla faaliyete başlamış, kuruluş kararı 13 Ocak 1998 tarihli ve 23229 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Vakfımız 2003 yılında “Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı”, 2017 yılından itibaren de “Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı” (MÜSDAV) adıyla ve kurumsal kimliğiyle hizmetlerini sürdürmeye devam etmiştir.Tokyo Camii Vakfı’ndan Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı’na

Tokyo Camii’nin ibadete açılmasının ardından faaliyet alanlarını daha da genişleten Vakfımız, ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarda bulunmayı, yurt içi ve yurt dışındaki bazı tarihi yapılar ile ülkemizde yaşanan doğal afetler sonucu zarar gören camilerin bakım, onarım ve restorasyonu gibi işleri de gayesine alarak, yeni ilave edilen hizmetlerle beraber, 2003 yılında “Tokyo Camii Vakfı” unvanını, “Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı” olarak değiştirmiştir.Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı’ndan, Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı’na

Öncelikli olarak, çoğunluğunu Müslümanların oluşturmadığı bölgelerde ve/veya bu bölgelere yönelik din eğitimi ve hizmetleri ile dinî içerikli sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmek, Müslüman toplulukların statüleri, dinî ihtiyaçları ve beklentileri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla vakıf senedindeki faaliyet alanları daha da genişletilmiştir. Resmi senetteki bu düzenlemeye bağlı olarak “Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı”nın ünvanı da 2017 yılında “Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV)” olarak değiştirilmiştir. 2018 yılı faaliyet dönemine yeni logosu ve kimliği ile girmiştir.