MÜSDAV olarak, kültür ve medeniyetimizin imbiğinden süzülerek bizlere ulaşan sanat anlayışını, ilahi hakikati arama ve ona ulaşmak için bir vasıta olarak görmekte ve her gencimizin, bir spor, bir müzik ve bir sanat dalı ile iştigal etmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda Kültür, sanat ve yayın komisyonumuz dini ve milli kültürel değerleri korumak, yaşatmak, sanatsal etkinlerin yapılması ve devamın sağlanması, ulusal ve uluslararası etkinlikler yapmak üzere 19.03.2020 tarihinde kurulmuştur.

Ankara’da gençlerin buluşma noktası olan Hamamönü bölgesinde gençlerimize nezih bir kitap okuma ortamı oluşturmak ve gençlerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak için vakfımızın ek hizmet binasında Kitap Kahve mekanı oluşturulmuştur. Pandemi nedeniyle açılışını yapamadığımız MÜSDAV Kitap Kahve gençlerimiz için hizmete hazır hale getirilmiştir.

MÜSDAV Kitap Kahve projemizle gençlere yönelik; çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler/turnuvalar, okuryazar buluşmaları, seminerler, gerçekleştirilecektir. Gençlik kampları çalışmalarıyla; Gençlerin, ideal sahibi olmalarını, hayatı doğru okumalarını, yeni arkadaşlıklar oluşturarak beraber hareket etme erdemi kazanmalarını, ahlâki değerlere önem veren, kültür ve medeniyet bilincine sahip olmaları sağlamayı planlamaktayız.


Vakfımız bünyesinde kültür, sanat ve yayın politikalarını belirlemek üzere bir komisyon teşkil edilmiştir. Vakfımızın kültür sanat ve yayın faaliyetleri kapsamında;

  • Bağdatlı Abdurrahman Efendi’nin “Brezilya’da İlk Müslümanlar” isimli eseri,
  • Abdürreşid İbrâhim’in “Âlem-i İslâm” isimli eseri,
  • Asuman Kalufya’nın “Afrika Menekşesi Tanzanya” isimli eserinin Vakfımızca yayımlanması için Kültür, Sanat ve Yayın Komisyonu tarafından bir çalışma başlatılmıştır.