MÜSDAV Akademi Vakfımızın yapacağı; etkinlik, proje, eğitim çalışmaları gibi faaaliyetlerin planlandığı ve yürütüldüğü bir birim olarak 2020 yılında kurulmuştur. Özellikle lisans ve yüksek lisans düzeyindeki gençlerin kültürel ve akademik anlamda gelişmelerine katkı sağlamak, öğrencileri desteklemek ve akademik çalışmalara teşvik etmek amacıyla kurulan Müsdav Akademi aynı zamanda gençliğin çeşitli seminer, konferans, kitap okumaları, film okumaları, atölye çalışmalarıyla buluşabileceği yeni nesil bir müessese olacaktır. Her kesimden insanın kitapla ve kültürle buluşma noktası olmayı hedefleyen Müsdav Akademi’nin Kitap Kahve bölümünde özel toplantı ve programlar için rezervasyonlar da yaptırılabilecektir. MÜSDAV Akademi, Diyanet TV’nin ‘Hakikat Yolcusu Örnek Kadınlar’ adlı programının çekimlerine ev sahipliği yapmaktadır.

Ülkemizin geleceği gençlerin ve dil öğrenmek isteyen vatandaşlarımızın akademik, sosyal ve kültürel alanda bilgi birikimlerini artırmayı hedefleyen Vakfımızca Yabancı Dil Teşvik Programı oluşturulmuştur. Programın amacı, hedef kitlenin en az bir yabancı dili iyi düzeyde öğrenmesini teşvik etmek suretiyle, ülkemizin bu alandaki açığının kapatılmasına katkıda bulunmaktır.

Bu amaçla ilk olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, TDV ve MÜSDAV personeline yönelik başlattığımız Yabancı Dil Programları, hedef kitle tarafından oldukça ilgi görmüştür. II. Dönemi açılan dil programlarından personelin eş ve çocukları da faydalanabilmiştir. İhtiyaç ve talepler doğrultusunda yeni kurslar açılmaya devam edecektir.

Dünyada Müslüman Azınlıklar Semineri, dünyada azınlık statüsünde olan Müslümanları konu edinmektedir. Dünyada bazı coğrafyalarda azınlık durumunda olan Müslümanlar; çeşitli zorluklara, sıkıntılara, işkencelere, dışlanmalara ve ötekileştirmelere maruz kalmaktadırlar. 11 Eylül sonrası Müslümanlara ve özelde İslam’a karşı oluşturulan İslam düşmanlığı bir "Müslüman Sorunu" oluşturmuştur. Şiddet yanlısı ve terörist damgası yiyen Müslümanlar hedef tahtasına oturtularak kimliklerini yeniden tanımlama ve entegrasyon politikaları çerçevesinde bir seçim yapmaya zorlanmışlardır. Müslümanların ötekileştirilmesi ve onlara karşı toplumsal ve siyasal önyargılar geniş kitlelere yayılmaktadır. Müslümanlara yönelik "korku"; nefrete, düşmanlığa ve şiddete doğru evrilmiştir.

Bu seminer ile tüm dünyadaki Müslüman azınlıklar hakkında durum tespiti yapılacaktır. Durum tespiti yapılan Müslüman azınlıkların din ve vicdan özgürlükleri ihlal edilmeden birlikte yaşamanın mümkün olup olmayacağı sorusuna cevap aranacaktır.

Seminerin temel hedefi, Müslüman azınlıkların günümüzdeki durumlarını merak ve ilgiyle öğrenmek isteyen lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilere Müslüman Azınlıklar Sosyolojisi konusunda bir pencere açmaktır.

Bu bağlamda, dünyanın çeşitli yerlerindeki Müslümanlarla alakalı çalışmalar yapıp literatüre katkı sağlamış uzmanların ve yazarların, Müslüman azınlıklar hakkında yaptıkları araştırmaları bir araya getirerek, akademik camiaya ve hukuki platformlara arşiv oluşturulması planlanmaktadır.


Vakfımızın gençliğe yönelik faaliyetlerini kurumsal bir çerçevede planlayıp uygulayabilmek amacıyla Müsdav Akademi bünyesinde Yönetim Kurulunun 11.04.2021 tarihli kararıyla Müsdav Genç birimi kurulmuştur.


Vakfımızın çocuklara yönelik faaliyetlerini kurumsal bir çerçevede planlayıp uygulayabilmek amacıyla Müsdav Akademi bünyesinde Yönetim Kurulunun 11.04.2021 tarihli kararıyla Müsdav Çocuk birimi kurulmuştur.

Vakfımızın faaliyet yürütmeyi planladığı hedef coğrafyalarda konuşulan yabancı dillerin öğretimini önceleyen programların teşvik edilmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda; Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün ilgili birimleriyle işbirliği yapmak üzere protokoller hazırlanmıştır. Protokollerin ardından MÜSDAV, paydaşlarıyla birlikte (ÖNDER, YTB, TİKA, DİB, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü) Çelebi Programı’nı hayata geçirmiştir.

Çelebi Programı, Anadolu İmam Hatip Liseleri´nde Almanca, Çince, Farsça, Fransızca, İspanyolca, Japonca ve Rusça hazırlık eğitimi alan öğrencilere yönelik 4 senelik bir eğitim programıdır. Program kapsamında öğrenciler okulda gördükleri dil öğreniminin yanında grup liderleri ve arkadaşlarıyla birlikte çeşitli sosyal, kültürel ve düşünsel aktivitelere katılmaktadır.

Sözlükte görgülü, bilgili, ince, olgun (kimse) anlamına gelen çelebi, tarihte ise Osmanlı’da özellikle XIV. yüzyıldan XVIII yüzyıla kadar kültürlü yüksek tabaka mensupları, ilmiye ricâli, divan şairleri, kalem erbabı , Divan-ı Hümayun kâtipleri gibi genel olarak okumuş, bilgili kimselere verilen bu unvan ilk dönemlerde Osmanlı şehzadeleri için de kullanılmıştır. Nitekim Yıldırım Bayezid’in dört oğlu Çelebi unvanıyla anılmış, 1. Mehmet padişah olduktan sonra da bu unvanla tanınmıştır. Uluslararası bir kişisel gelişim ve dil projesi olan programımızın amaçları ile örtüştüğü için ismin uygun olacağı düşünülmüştür.

  • İmam-Hatip şuuruyla kardeşlik ve samimiyet bağlarını güçlendirmeyi,
  • Sosyal, kültürel ve akademik olarak kendini geliştirirken aktif ve söz sahibi bireyler yetiştirmeyi,
  • Ülkemizi temsil edecek, insana ve topluma değer veren nitelikli Müslüman gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Dil Kız Erkek Karma Projenin Uygulandığı Okullar
  Fransızca   -   -   27 Bakırköy Anadolu İmam-Hatip Lisesi
  28 İzmir Karabağlar Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi
  Rusça   -   -   25 Başakşehir Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam-Hatip Lisesi
  Almanca   27 İstanbul Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
  Japonca   32 İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
  İspanyolca   27 Kadıköy Anadolu İmam-Hatip Lisesi
  27 Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi
  Çince   28 Küçükçekmece Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam-Hatip Lisesi
  Farsça   30 Van İpekyolu Anadolu İmam-Hatip Lisesi
15 kişilik lise öğrencisi grupları bir üniversiteli takım lideri eşliğinde faaliyete başlar. Çelebi Programı süresince öğrencilerimiz takım liderlerinin yönlendirmesiyle ilgili ülkelerin tarih, kültür, dil ve coğrafyasına dair fikir sahibi, alanında yetkin, donanımlı, İslami ve insani değerleri yansıtabilen bireyler olmaları adına eğitim programları, sosyal ve kültürel çalışmalar ve gençlik kampları düzenlenmektedir. Öğrenciler eğitim aldıkları dilin konuşulduğu ülkeye sosyal kültürel etkinlik amaçlı yaz okuluna götürüleceklerdir. Hazırlık sınıfını tamamlayan öğrenciler devam etmek istedikleri takdirde 3 yıl sürecek olan Çelebi Eğitim ve Kişisel Gelişim Programına dahil edilir.
Çelebi Programı imam hatip lisesi mensubu 251 öğrencinin lise öğrenimleri boyunca okullarıyla birlikte yürüteceği bir akademiden oluşmaktadır.

Bu süreç içerisinde makale okumaları, kitap okumaları ve kritikleri, kavram okumaları, seminerler ve kamplar yapılmaktadır. Öğrencilerden geri dönüşler raporlar ve ödevler hazırlamaları talep edilecektir. Öğrenciler lise öğrenimlerine ek olarak entelektüel anlamda gelişecek ve entelektüel bilginin, kültürel ve kişisel gelişimin ne kadar önemli olduğunu kavrayacaklardır. Bu program sayesinde özgüvenli ve donanımlı bir lisans öğrencisi, aile ferdi ve birey haline geleceklerdir.
Çelebi Programının teknolojik altyapısını oluşturan ve geliştiren lisans düzeyindeki 4 öğrenciden oluşan bir gruptur. Bu ekip mobil uygulama, web geliştirici ve arayüz gibi konularda çalışma yaparak Çelebi Programının çevrimiçi ortamda yürütülebilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. Çelebi Tekno ekibinin bursları MÜSDAV iştiraki olan Vakıf Global tarafından sağlanmaktadır.