YLSY Programı ile yurt dışında öğrenim gören öğrenciler Vakfımızı ziyaret etti


YLSY Programı ile yurt dışında öğrenim gören öğrenciler Vakfımızı ziyaret etti

Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla, 1416 sayılı kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, “Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Öğrenci Gönderilmesi” (YLSY Programı) uygulamasıyla, lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Anılan kapsamda gönderilen öğrenciler yurt dışındaki öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra, adına eğitim gördükleri kurumların ilgili kadrolarına atanarak mecburi hizmetlerini ifa etmektedirler.

Bu program ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vizyon ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından verimli sonuçlar alınacağı düşünülmektedir. Bu amaçla 34 kişiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nda kadro tahsis edilmiştir. Bu kadrolardan; Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi için gönderilenler, eğitimlerini tamamlayıp yurda döndüklerinde Diyanet İşleri Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Astronom kadrolarına atanacaklardır. Aynı kapsamda, Yüksek Lisans eğitimi için gönderilerek eğitimlerini tamamlayıp yurda dönen adaylar; Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı olarak atanacaklardır.

23 ülkede öğrenimlerine devam eden YLSY Programı öğrencileri ile gerçekleşen söyleşide MÜSDAV Genel Müdürü Dr. Halil ŞİMŞEK, yurt dışında almış olduğu eğitimleri ve edindiği tecrübeleri paylaştı. Yurt dışı tecrübesi sayesinde özgüvenin pekiştiği ve zorluklarla mücadele etmenin sağlamlaştığını ifade etti. Sonrasında vakfın faaliyet alanları görsel bir sunum ile öğrencilere anlatıldı.